Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ดินแดนแห่งธรรมชาติ


ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ดินแดนแห่งธรรมชาติ
เพอร์แลน โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา Hofdi House อุทยานแห่งชาติธิงเลรีย์
น้ำตกกลูฟอส น้ำพุร้อนกีเซอร์Seljalandfoss&Skografoss
ทะเลสาบลากูน ภูเขาไฟเอยาฟจาลายุค บ่อน้ำร้อน-วิค-เซลฟอส-เฮดล่า

24 -30 เม.ย. 2561

กำหนดการ
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ ปารีส
วันที่สองของการเดินทาง ปารีส เรคยาวิค
วันที่สามของการเดินทาง เรคยาวิค วงกลมทองคำ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ น้ำตกกูลล์ฟอส น้ำพุร้อนกีเซอร์
วันที่สี่ของการเดินทาง โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน หมู่บ้านวิก หาดทรายสีดำ เส้นทางสาย SOUTH SHORE น้ำตกเซลยาแลนศ์ฟอสส์ น้ำตกสโกการ์ฟอสส์
วันที่ห้าของการเดินทาง ภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล เรคยาวิค ชมเมือง บ่อน้ำร้อนบลูลากูน เรคยาวิค
วันที่หกของการเดินทาง เรคยาวิค อัมสเตอร์ดัม กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : 69,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿