Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HAPPY TIME TO LONDON


ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์
บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์
ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน
เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) โคลอมโบ ฮีทโธรว์
วันที่ 2 ลอนดอน ซาลิสบัวรี่ สโตนเฮนจ์ เมืองบาธ
วันที่ 3 ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟลอนดอน บิ้กเบน ลอนดอนอาย พระราชวังบักกิ้งแฮม ถนนอ๊อกฟอร์ด เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ จตุรัสทราฟัลการ์
วันที่ 4 อิสระ 1 วันเต็ม
วันที่ 5 ลอนดอน สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ สนามบินฮีทโธรว์
วันที่ 6 โคลอมโบ สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Srilankan Airline
ราคา : เริ่มต้น 39,555 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,991 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 74,900 ฿