Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

VIP EURO FRANCE SWISS ITALY


พระราชวังแวร์ซายน์, ลูฟว์, หอไอเฟล เข้าแบบ VIP ไม่ต้องไปต่อแถวให้เสียเวลา และ มีไกด์ท้องถิ่นคนไทยบรรยายพาเที่ยว
อาหารฝรั่งเศส หอยเอสคาร์โกร์+ไวน์+สเต็ก+ซีฟู้ดถาดใหญ่
อาหารสวิสฟองดูว์ ชุดใหญ่แบบคอมโบ่ มีทฟองดูว์ ชีสฟองดูว์ ช๊อคโกแลตฟองดูว์ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
อาหารอิตาเลียนต้นตำรับ พร้อมเสิร์ฟไวน์
อาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแบบ VIP เมนเรสเตอร์รอง ไม่ใช่รับประทานในห้องกรุ๊ปแย่งกันทานกับทัวร์อื่น
อาหารเอเชีย(จีน) จัดเต็มแบบ 8 อย่าง ต่อหนึ่งโต๊ะ
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทางทุกวันๆละ 3 ขวด และขนมต่างๆของขบเคี้ยวบริการทุกวัน
ที่โรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออก โดยที่ไม่ต้องยกให้เมื่อย
ราคาทัวร์นี้รวมทิปคนขับรถและไกด์ที่บริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ราคาทัวร์นี้ท่านไม่ต้องจ่ายใดๆอีกทั้งสิ้นอีกแล้ว

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ ปารีส (ฝรั่งเศส) ชมเมือง
วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาตามูซ ชมเมือง
วันที่สี่ ปารีส รถไฟ TGV ดีจอง อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่หก ลูเซิร์น FOX TOWN OUTLET มิลาน (อิตาลี) เวนิส (อิตาลี)
วันที่เจ็ด เวนิส ปิซ่า (อิตาลี)
วันที่แปด ปิซ่า โรม (อิตาลี) ดูไบ กรุงเทพฯ
วันที่เก้า กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 79,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿