Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ


ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ไม่อั้น อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan
โอซาก้า เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่เที่ยว ชมปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต
ห้าง Expo City ชินเซไก ย่านกินดื่ม แสงสีเสียงของชาวโอซาก้า
นารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เที่ยววัดโทไดจิ เกียวโต อดีตเมืองหลวง เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
เยือนศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โกเบ เมืองโรแมนติกและเมืองท่าการค้า อุตสาหกรรมที่สำคัญ

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 2 นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน ร้านชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ โอซาก้า
วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซลเจแปน
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ Expo city Osaka สนามบินคันไซ ท่าอากาศยานดอนเมือง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,888 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 26,999 ฿