Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Discover Turkey


เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ อังการ่า
วันที่ 3. สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4. คัปปาโดเกีย คอนย่า นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล
วันที่ 5. ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คูซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี
วันที่ 6. คูซาดาสึ เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล เมืองทรอย
วันที่ 7. ม้าไม้จำลองแห่งทรอย อิสตัลบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย แกรนด์บาซาร์
วันที่ 9. พระราชวังโดลมาบาเช สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 31,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,999 ฿
เริ่มต้น 33,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿