Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

REQUEST TURKEY


บินตรงสู่อิสตันบูล
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ชมความงามของเมืองมรดกโลก
พิเศษ!! นั่งกระเช้า...ชมเมืองโบราณเปอร์กามัม
ล่องเรือ.... ชมช่องแคบบอสฟอรัส

พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก
วันที่สาม เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ
วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่
วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง
วันที่หก เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน
วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล่ เมืองโบราณทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่แปด เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก
วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 31,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿