Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน


บินตรงสู่อิสตันบูล + บินภายใน 1 ขา
ชมดินแดน 2 ทวีป ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ตุรกี
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
วันที่สาม เมืองคอนย่า สถานีคาราวาน พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล
วันที่สี่ ปราสาทปุยฝ้าย โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองไอวาลิค
วันที่ห้า เมืองชานักกาเล ชมเมืองโบราณทรอย ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน เมืองอิสตันบูล
วันที่หก บลูมอสก์ ตลาดแกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
วันที่เจ็ด ฮายาโซฟีอา อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม ชมพระราชวังทอปกาปึ สนามบินอิสตันบูล
วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล กรุงเทพ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 36,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,999 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿