Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า


พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า
ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล
อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY
ขอพร "วัดแชกงหมิว" หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน
ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies

เม.ย. - มิ.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง Mongkok Ladies Market
วันที่สอง สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยน ฮ่องกง
วันที่สาม วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอรี่ ตลาดหยก รีพลัสเบย์ กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 17,888 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 6,996 ฿