Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล นมัสเต


ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย
อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล

ก.พ. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) สนามบินชัยปุระ เมืองชัยปุระ
วันที่สอง เมืองชัยปุระ แชนด์เบารี ฟเตหปุระสีกรี เมืองอัครา
วันที่สาม ทัชมาฮาล ชมพระอาทิตย์ขึ้น อัครา ฟอร์ท เมืองชัยปุระ วัดพระพิฆเณศ
วันที่สี่ ฮาวา มาฮาล ซิตี้ พาเลซ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ สนามบินชัยปุระ
วันที่ห้า สนามบินชัยปุระ สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 28,999 ฿