Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี ฮัดช่า


เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ทัชมาฮาล
สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่พาฮาลแกม
ล่องเรือทะเลสาบดาล

ก.พ. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) สนามบินอินทิรา คานธี สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค
วันที่สอง กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า เทือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล สวนจัสม่า ชาฮี สวนชาลิมาร์ ศูนย์ทอผ้า
วันที่สาม พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
วันที่สี่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี เมืองอัครา
วันที่ห้า ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท เมืองเดลี ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 28,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿