Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี ทิวลิปพราวเสน่ห์


เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล
ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย
ไฟล์ทสวยไปเช้า-กลับดึก

เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) สนามบินอินทิรา คานธี สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค
วันที่สอง กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า เทือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล ทะเลสาบดาล
วันที่สาม พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
วันที่สี่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ สนามบิน อินทิรา คานธี เมืองเดลี เมืองอัครา
วันที่ห้า ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท เมืองเดลี ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท สนามบินอินทิรา คานธี
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 28,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿