Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง-ดิสนีแลนด์


- ตะลุย ..... ดิสนีแลนด์ฮ่องกง
- ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์...
- VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง
- ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้าแห่งความรัก
- วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
- ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS

** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **

** อิ่มอร่อยกับห่านย่างเลิศรส // ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง **

กำหนดเดินทางช่วง (พ.ค. - ธ.ค. 60)

กำหนดการ
26 - 28 พ.ค. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 15,900.-
02 - 04 มิ.ย. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 15,900.-
16 - 18 มิ.ย. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 15,900.-
24 - 26 มิ.ย. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 15,900.-
01 - 03 ก.ค. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 15,900.-
14 - 16 ก.ค. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 15,900.-
19 - 21 ส.ค. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
26 - 28 ส.ค. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
01 - 03 ก.ย. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
08 - 10 ก.ย. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
15 - 17 ก.ย. 2560 (CX654 14.55-18.45/CX709 22.25-00.15) 16,900.-
03 - 05 พ.ย. 2560 (CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55) 16,900.-
10 - 12 พ.ย. 2560 (CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55) 16,900.-
17 - 19 พ.ย. 2560 (CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55) 16,900.-
03 - 05 ธ.ค. 2560 (CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55) 19,900.-
09 - 11 ธ.ค. 2560 (CX614 13.05-16.45/CX709 22.00-23.55) 19,900.-


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ- ฮ่องกง

วันที่ 2 ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน                                         

วันที่ 3 วิคตอเรียพีค /  รีพลัสเบย์ / ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
9,999 ฿
เริ่มต้น 6,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿