Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฉางซา เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว


กำหนดเดินทางช่วง (พ.ย. - ธ.ค. 60)

กำหนดการ
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 16,799 บาท
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2560 16,799 บาท
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2560 21,799 บาท
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 02 มกราคม 2561 26,799 บาท


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 16,799 ฿

D1 กรุงเทพฯ-ฉางซา  (WE616 : 14.30-18.45)

D2 ฉางซา-หนิงเซียง-วัดหมี่หยิน-จางเจี้ยเจี้ย

D3 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-ภาพวาดทราย ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

D4 ร้านผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์-ร้านใบชา

D5 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55)


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 18,999 ฿