Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 4


เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตุลาคม 60

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันสอง สนามบินนาฮา โอกินาว่า ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
วันสาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินา
วันที่ห้า อเมริกันวิลเลจ อาชิบานา เอ้าเลท สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ


5D3N
เดินทางโดย : Peach Airline
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 5,500 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 54,900 ฿