Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Happy Eastern Europe


ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐเช็ค- สโลวาเกีย
ชมเมืองเอสเตอร์กอมและเซนเทนเดร้ เมืองโบราณในฮังการี
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ในบูดาเปสต์
ชมปราสาทปราคที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

30 มี.ค. - 6 เม.ย. / 6-13 เม.ย. / 27 เม.ย. - 4 พ.ค.2561

กำหนดการ
30 มี.ค.-6 เม.ย.61 57,900
6-13 เม.ย.61 61,900
27 เม.ย. - 4 พ.ค.61 58,900


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 57,900 ฿

 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

วันที่สอง เวียนนา (ออสเตรีย)-เอสเตอร์กอม-เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี)

วันที่สาม บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)

วันที่สี่ ปราค-เชสกี้ครุมลอฟ-เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค)

วันที่ห้า เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค)-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่หก เวียนนา-พาร์นดอร์ฟเอ๊าทเล็ท-เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่เจ็ด เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย) 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿